Midagi Hingele

Heinsalu, Kaja

Pilgrim

••
Midagi hingele

Heinsalu, Kaja

Kaja Heinsalu on sõltuvusnõustaja, superviisor, koolitaja ja taastumistreener. Tal on pikaajaline kogemus ja teadmised sõltuvushäiretega inimestega töötamisel. Kaja praktiseerib erinevaid tõenduspõhiseid psühhosotsiaalseid sekkumisi, toetub 12-astmelisele taastumisprogrammile, SMART mudelile ning kasutab lisaks alternatiivseid lähenemisviise, et edukalt tegeleda näiliselt püsivate ja pealtnäha lootusetute küsimustega. Kaja on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe erialal ja Tartu Ülikooli füsioteraapia lisaerialal ning omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikoolis turunduse erialal. Ta täiendab ennast pidevalt, et pakkuda oma klientidele tervenemiseks parimat tuge ja teadmisi.

Valgusta end Pilgrimi uudiskirjaga