Midagi Hingele

Kuusler, Helga-Johanna

Pilgrim

••
Midagi hingele

Kuusler, Helga-Johanna

Helga-Johanna Kuusler on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia ja keeletoimetaja eriala, ta on kirjanik ja luuletaja. Praegu töötab ristsõnaajakirjade grupis Ristik toimetajana. Pilgrimis on ilmunud mõrvamüsteeriumid „Puhkus koomas“ (Bestseller 2015 1. koht) ning „Romeo ja Julio“.

Valgusta end Pilgrimi uudiskirjaga