Midagi Hingele

Singer, Michael A.

Pilgrim

••
Midagi hingele

Singer, Michael A.

Michael A. Singer on New York Times'i bestsellerite "The Untethered Soul" ("Köidikuist vabanenud hing", eesti keeles ilmunud 2014, kirjastus Pilgrim) ja "The Surrender Experiment" ("Alistumise eksperiment") autor. Mõlemad raamatud on maailmakuulsad. Ta koges tugevat seesmist ärkamist 1971. aastal, kui oli ametis majandusalase doktoritööga. Sellele järgnes elu eraldatuses, et tegelda jooga ja meditatsiooniga. 1975. aastal rajas mees Universumi Templi (Temple of the Universe), nüüdseks juba kogemustega jooga- ja meditatsioonikeskuse, kuhu mistahes usutunnistusega ja uskumustega inimesed saavad kokku tulla sisemise rahu kogemiseks. Lisaks ligi viiele aastakümnele vaimsete õpetuste jagamisele, on Singer andnud suure panuse äri-, hariduse-, tervishoiu- ja keskkonnakaitse valdkonda.

Valgusta end Pilgrimi uudiskirjaga