Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788-1860) oli saksa filosoof, keda peetakse 19. sajandi üheks oluliseimaks mõtlejaks ja teerajajaks. Oma peateoses "Maailm kui tahe ja kujutlus" ("Die Welt als Wille und Vorstellung") kirjeldab ta tahet kui maailma tagant kihutavat jõudu, mis otsib alaliselt rahuldust, seda aga kunagi leidmata. Schopenhauer oli seisukohal, et Vana-India targad tundsid tõde. Ka tema lahendus maailmas valitsevale kannatusele oli sarnane hinduistlike ja budistlike mõtlejate omale. Ta pooldas Kanti transtsendentaalset idealismi ning oli vaadetelt ateist, tunnustades siiski kristlike filosoofide tööd. Schopenhaueri filosoofiat peetakse pessimistlikuks. Ta on mõjutanud paljusid teisi hilisemaid mõtlejaid, teiste seas Friedrich Nietzschet, Richard Wagnerit, Otto Weiningeri, Ludwig Wittgensteini, Erwin Schrödingeri, Albert Einsteini,Sigmund Freudi, Otto Ranki, Carl Jungi, Joseph Campbelli, Lev Tolstoid ja Thomas Manni. Pilgrimi kirjastus on välja andnud tema teose „Elutarkus“.

Haigus on looduse ravivahend, mis tuleb appi organismi häirete korral.

Arthur Schopenhauer

1 kanne(t)

Autori raamatud

1 kanne(t)

ÕNNENI EI VII ÜHTKI TEED - ÕNN ISE ONGI TEE.

Thich Nhat Hanh