6. oktoobril 2018 toimus Helsinkis rahvusvahelisel AutVave autismikonverentsil 45-minutilise töötoa raames Eestis äsja ilmunud raamatu "Autismi olemus. Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks" esitlus. Autor Kaarel Veskis rääkis raamatu sisust ja oma mõtetest seoses raamatus käsitletavate teemadega.

Raamatu "Autismi olemus" kohta on semiootik Valdur Mikita kirjutanud:
"See raamat on ühe suurte teadmistega autisti “laiendatud” autobiograafia, süvauurimus iseendast ja autismist, kirja pandud harvaesineva põhjalikkuse ja kirega. Mul pole vähimatki aimu, kas kõik selles raamatus esitatud mõtted ja seisukohad peavad tingimata vett, kuid kindlasti on see suureks toeks autistliku meelelaadiga inimestele ja nende lähedastele. Miski selles raamatus hämmastas mind. Olles lugemise lõpetanud, jäi kummitama ainult üks mõte: “Ma tahaksin olla autist!”"

Autismivaldkonna arendaja, koolitaja, nõustaja Ivica Mägi on raamatu kohta kirjutanud:
"Väga põhjalik ja sisukas ülevaade autismist ja autistlike inimeste sisemaailmast. Minu jaoks teeb raamatu eriti väärtuslikuks just see, et autor teab täpselt, millest ta räägib. Autismis ja autistlike inimeste maailmatajus on midagi, millest on meil kõigil üht-teist õppida."

Raamatus kummutatakse mitmeid autismiga seotud müüte ja näidatakse paljutki autismiga seotut uudses valguses. Helsinkis toimunud töötoas toimunud esitlusel osalejate poolt avaldati toetust ja tunnustust autorile ja tuli välja, et analoogset raamatut vajaks ilmselt ka mitmed teised riigid peale Eesti ja et igal pool oleks väga vaja ka rohkem autistide endi poolt kirjutatud autobiograafilisi raamatuid. Mitmed Eesti terapeudid ja koolitajad, kes on raamatut lugenud, on leidnud, et tegu on väga olulise raamatuga nii kõigi autistlike, Aspergeri sündroomiga inimeste, nende lähedaste kui ka vaimse tervise spetsialistide ja sotsiaaltöötajate jaoks.

MTÜ Eesti Aspergerite Ühing tänab kirjastust Pilgrim, kõiki oma toetajaid, AutVave konverentsi korraldajaid, Suomen Aspergeryhdistyse liikmeid ja vabatahtlikke.

Eestikeelset raamatut saab endiselt tellida kirjastuse kodulehelt:" Autismi olemus" ja osta ka raamatupoodidest üle Eesti.

AutVave konverentsi veebileht