Midagi Hingele

Sulling, Toomas

Pilgrim

••
Midagi hingele

Sulling, Toomas

Toomas Sulling on üks Eesti koronaarkirurgia loojaid, kes poole sajandi vältel opereeris 4000 haiget, tehes neile šunteerimislõikuse ehk pannes ateroskleroosist kahjustatud arterite asemel uued veresooned. Oma raamatus „Südamega südamest“ kirjutab Toomas Sulling sellest, milline oli tema tee arstiteaduskonna tudengist Eesti tippkirurgiks ja milliseid kohati anekdootlikke takistusi tuli sel teel ületada.

Valgusta end Pilgrimi uudiskirjaga